Partners

juni 6, 2016

Creatrix Populus 2017 FB ProfileDe opleidingen Creative Business en International Creative Business zijn twee opleidingen op Hogeschool Inholland Haarlem. De studievereniging wil bijdragen aan een betere leeromgeving door studenten meer te betrekken bij de opleiding. Dit kunnen wij bereiken door onder andere gast colleges en excursies te organiseren. Tevens willen wij een aanspreekpunt en een schakel tussen studenten en docenten zijn. Het zal voor studenten makkelijker zijn om andere studenten aan te spreken dan direct naar docenten te stappen. Wij willen deze informatie delen met docenten en het management. Wij willen hiervoor docenten uitnodigen bij onze vergadering om dit te bespreken. Creatrix Populus betekent creatieve mensen in het Latijns. Wij hebben gekozen voor deze naam omdat Creative Business en International Creative Business beide onder het domein creatieve business vallen. Hierom vinden wij de naam zeer gepast voor de vereniging.